16η οδός, Νέος Πύργος

340 12 Εύβοια.

τηλ.: 22260 71298.

κιν.: 69 46 431 450, 69 70 659 650